Kontrola podpisových komponentov

Tento proces vyžaduje, aby ste mali v počítači nainštalovanú aplikáciu Disig Web Signer.

wait-spinner

Čakajte prosím, prebieha kontrola...

Kontrola podpisových komponentov

Zadanie vstupných údajov

Párovanie mobilného zariadenia

Generovanie kľúčov

Podpis žiadosti

Vydanie certifikátu

Podpis potvrdenia

Spracovanie potvrdenia

Dokončenie