O portáli

Všeobecné informácie

QES Portál prevádzkovaný súkromnou spoločnosťou Disig a.s. umožňuje koncovým používateľom elektronicky podpisovať dokumenty a overovať dokumenty podpísané elektronickým podpisom. Prezentované riešenie demonštruje technologické možnosti produktu Disig QES Portal, ktorý v sebe integruje aplikácie Disig QES Signer a Disig Web Signer.

Portál pracuje v dvoch nezávislých módoch:

 1. V móde "eIDAS QES" v zmysle európskeho nariadenia eIDAS
  • Vytvára podpisy použiteľné v členských krajinách EÚ
  • Overuje podpisy vytvorené v členských krajinách EÚ
 2. V móde "SK ZEP" v zmysle starého slovenského zákona o elektronickom podpise
  • Vytvára podpisy použiteľné informačnými systémami v Slovenskej republike
  • Overuje podpisy vytvorené informačnými systémami v Slovenskej republike

Pracovný mód si QES Portál volí automaticky v závislosti od typu spracovávaného súboru.

V oboch módoch práce sú využívané aj viaceré doplnkové technológie ako napríklad služba elektronickej časovej pečiatky, vďaka ktorej obsahuje každý podpísaný dokument dôveryhodné potvrdenie o svojej existencii v čase vytvorenia podpisu.

EU

Technické parametre pre "eIDAS QES" mód

 • Zdroj informácií o dôveryhodnosti
  • Trusted list (TSL) publikovaný Európskou Komisiou (aktuálny stav)
 • Podporované formáty nepodpísaných dokumentov
  • Dokumenty typu PDF, DOC, DOCX, ODT, TXT, XML (čisté XML, XMLDataContainer) a RTF
  • Obrázky typu PNG, GIF, TIFF, BMP a JPG
 • Podporované formáty podpísaných dokumentov / podpisových kontajnerov
  • PDF, XML, CMS, ASiC-S a ASiC-E
 • Podporované formáty elektronických podpisov
  • CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) vo formátoch
   • CAdES-B-B, CAdES-B-T, CAdES-B-LT a CAdES-B-LTA podľa štandardu ETSI TS 103 173
  • XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) vo formátoch
   • XAdES-B-B, XAdES-B-T, XAdES-B-LT a XAdES-B-LTA podľa štandardu ETSI TS 103 171
  • PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) vo formátoch
   • PAdES-B-B, PAdES-B-T, PAdES-B-LT a PAdES-B-LTA podľa štandardu ETSI TS 103 172
 • Podporované podpisové certifikáty
  • kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis vydané kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb registrovaným v dôveryhodnom zozname publikovanom Európskou Komisiou
  • kvalifikované certifikáty pre elektronickú pečať vydané kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb registrovaným v dôveryhodnom zozname publikovanom Európskou Komisiou
 • Podporované rozhrania pre prácu s QSCD zariadeniami
  • PKCS #11: Cryptographic Token Interface Standard
  • Microsoft Crypto API / Cryptographic Service Provider
SK

Technické parametre pre "SK ZEP" mód

 • Zdroj informácií o dôveryhodnosti
 • Podporované formáty nepodpísaných dokumentov
  • Dokumenty typu PDF, DOC, DOCX, ODT, TXT, XML (čisté XML, XML formuláre, XMLDataContainer) a RTF
  • Obrázky typu PNG, GIF, TIFF, BMP a JPG
 • Podporované formáty podpísaných dokumentov / podpisových kontajnerov
  • PDF, CMS, ZEPf, xZEP / ZEPx a ASiC-S
 • Podporované formáty elektronických podpisov
  • CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) vo formátoch
   • CAdES-BES, CAdES-EPES, CAdES-T, CAdES-X a CAdES-A podľa štandardu ETSI TS 101 733
  • XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) vo formátoch
   • XAdES-BES, XAdES-EPES, XAdES-T, XAdES-X a XAdES-A podľa štandardu ETSI TS 101 903
   • XAdES_ZEP s dátovými objektmi typu XML, PDF a zložený elektronický podpis
  • PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) vo formátoch
   • PAdES-BES, PAdES-EPES, PAdES-T a PAdES-LTV podľa štandardu ETSI TS 102 778
 • Podporované podpisové certifikáty
  • kvalifikované certifikáty vydané certifikačnou autoritou akreditovanou NBÚ SR
  • kvalifikované systémové certifikáty vydané certifikačnou autoritou akreditovanou NBÚ SR
 • Podporované rozhrania pre prácu s SSCD zariadeniami
  • PKCS #11: Cryptographic Token Interface Standard
  • Microsoft Crypto API / Cryptographic Service Provider