Novinky

QES Portál

Meníme názov portálu a zavádzame viaceré technologické zmeny

Publikované:

V júli uplynie 5 rokov od začiatku uplatňovania európskeho nariadenia eIDAS, ktoré do oblasti elektronického podpisu zaviedlo viacero významných zmien. Mnohé organizácie zo začiatku neboli pripravené pracovať s novými eIDAS formátmi podpisov, no situácia sa postupne zlepšovala a dnes už staré ZEP formáty používa len málokto. Rozhodli sme sa preto, že zjednodušíme aj prácu s našim portálom a odstránime možnosť voľby medzi SK ZEP a eIDAS QES módom. Portál si odteraz pracovný mód zvolí automaticky podľa typu spracovávaného dokumentu t.j. v pôvodnom SK ZEP móde bude spracovávať iba staré ZEP formáty a na všetko ostatné použije už výhradne iba interoperabilný eIDAS QES mód.

Pôvodný SK ZEP mód teda ustupuje do úzadia a pri tejto príležitosti sa mení aj názov portálu. Doteraz používaný názov ZEP.DISIG.SK totiž mohol u používateľov vyvolávať dojem, že na portáli môžu vytvárať iba starší Zaručený Elektronický Podpis. Opak je však pravdou a na portáli sa už dlhšiu dobu vytvára predovšetkým Kvalifikovaný Elektronický Podpis (angl. Qualified Electronic Signature). Ten je overiteľný v rámci celej EÚ a aj preto od dnes portál sprístupňujeme pod novým názvom QES Portál a na nových adresách - pre slovenských používateľov na adrese QESPortal.sk a pre používateľov z ostatných členských štátov EÚ na adrese QESPortal.eu.

Okrem názvu portálu sa mení aj spôsob komunikácie s aplikáciou Web Signer 2.0, pre ktorú už nie je nutné do webového prehliadača inštalovať žiadne rozšírenie. Väčšina moderných prehliadačov s aplikáciou Web Signer 2.0 dokáže komunikovať priamo cez WebSocket rozhranie a nový QES Portál túto vlastnosť naplno využíva. Aktualizácia aplikácie Web Signer na verziu 2.0 cez nášho sprievodcu sa preto pre používateľov QES Portálu od dnes stáva povinnou.

Web Signer 2.0

Web Signer 2.0

Publikované:

Posledná aktualizácia portálu ZEP.DISIG.SK bola určená primárne používateľom mobilných zariadení, no nezabúdame ani na používateľov desktopových operačných systémov Windows, Linux a macOS. Dnes pre nich prinášame novú verziu podpisovej aplikácie - Web Signer 2.0.

Pri redizajne grafického rozhrania sme sa zamerali na osvieženie a zjednotenie vzhľadu aplikácie na všetkých podporovaných operačných systémoch, zviditeľnenie tlačidla slúžiaceho na podpísanie dokumentu a na uľahčenie výberu podpisového certifikátu.

Súčasťou aktualizácie je tiež viacero technologických zmien, ktoré nemusia byť na prvý pohľad viditeľné. Je to napríklad použitie aplikačnej platformy Qt5, vďaka ktorej už aplikácia nevyžaduje inštaláciu v minulosti využívaných platforiem .NET alebo JAVA. Aplikácia je tiež vybavená novým WebSocket rozhraním, ktoré postupne nahradí rozšírenia prehliadačov a výrazne tým zjednoduší inštaláciu aplikácie. Vďaka týmto ale aj ďalším úpravám budeme môcť v budúcnosti predstaviť viacero zaujímavých noviniek ako napríklad hromadné podpisovanie dokumentov.

Aktualizácia aplikácie Web Signer na verziu 2.0 je u existujúcich používateľov v tejto chvíli dobrovoľná a vykonáva sa manuálnym stiahnutím a spustením inštalačných balíkov. Noví používatelia aplikáciu získajú štandardným spôsobom prostredníctvom sprievodcu inštaláciou.

Podpisovanie v mobile – mobilné eID na dosah

Podpisovanie v mobile – mobilné eID na dosah

Publikované:

Máme za sebou ďalší krok k mobilnému eID. Pre súčasných aj budúcich používateľov našich produktov sme pripravili riešenie, ktoré umožňuje plnohodnotné podpisovanie na mobilných zariadeniach, a to v súlade s nariadením eIDAS.

Na vytváranie zdokonaleného elektronického podpisu vám stačí mobilná aplikácia Disig Web Signer Mobile, ktorá je dostupná zdarma, a kvalifikovaný certifikát uložený v mobilnom zariadení. Ak ste držiteľom občianskeho preukazu s čipom (eID karty), umožníme vám tento certifikát získať z pohodlia vášho domova.

Mobilom podpísané dokumenty sú ľahko overiteľné v rámci celej EÚ, a to najmä vďaka tomu, že pri podpisovaní používate kvalifikovaný certifikát od kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb. Overenie podpisu „na zeleno“ zvládne bez akejkoľvek dodatočnej konfigurácie napríklad aj používateľmi všeobecne obľúbená aplikácia Adobe Acrobat Reader.

Pri komunikácii so štátnymi organizáciami na Slovensku treba byť obozretný. Tie totiž v súčasnosti akceptujú len kvalifikované podpisy vytvorené pomocou kvalifikovaných zariadení (napr. čipová karta), akými bežné mobilné zariadenia nie sú. Naše riešenie mobilného podpisovania je však plne použiteľné v komerčnej sfére.

Čo musíte urobiť, aby ste mohli podpisovať mobilom?

  1. Vlastniť občiansky preukaz s čipom (eID kartu) s kvalifikovaným certifikátom pre podpis, ktorý je možné získať aj vzdialene.
  2. Vlastniť mobilné zariadenie a nainštalovať si aplikáciu Disig Web Signer Mobile, ktorá je bezplatne dostupná v Apple App StoreGoogle Play Store.
  3. Požiadať o vydanie kvalifikovaného certifikátu do mobilného zariadenia na portáli ZEP.DISIG.SK.

Pre viac informácií sa môžete ss dôverou obrátiť na zástupcov našej spoločnosti, ktorí vám podrobne vysvetlia spôsob fungovania, využitia a uplatnenia celého riešenia.

Zmena predvoleného módu portálu

Zmena predvoleného módu portálu

Publikované:

Kvôli zachovaniu spätnej kompatibility so staršími systémami verejnej správy bol doposiaľ na portáli ZEP.DISIG.SK predvolený pracovný mód SK ZEP. Portál v tomto móde vytvára a overuje podpisy v zmysle starého slovenského zákona o elektronickom podpise t.j. pracuje s formátmi ako ZEP, ZEPX alebo XZEP. Väčšina systémov verejnej správy je však dnes už schopná pracovať aj s novšími formátmi podpisov, a preto sa predvolený mód práce portálu mení na eIDAS QES. Portál v tomto móde vytvára a overuje podpisy v zmysle európskeho nariadenia eIDAS t.j. pracuje s formátmi ako ASiC-E alebo ASiC-S. Požadovaný mód práce portálu si používateľ môže aj naďalej zvoliť na úvodnej stránke, kde portál po výbere dokumentu automaticky predvolí vhodný mód.

Viac informácií o legislatívnych rozdieloch medzi jednotlivými druhmi podpisov získate v sekcii Legislatíva. Technické rozdiely medzi starými ZEP-mi a novými QES-mi nájdete v sekcii O portáli.

Prehliadač Apple Safari od verzie 12 nepodporuje zásuvný modul JAVA

Prehliadač Apple Safari od verzie 12 nepodporuje zásuvný modul JAVA

Publikované:

Prehliadač Apple Safari vo verzii 12 prestal podporovať zásuvné moduly využívajúce technológiu NPAPI, medzi ktoré patrí aj JAVA modul potrebný pre aplikáciu Disig Web Signer. V prehliadači Apple Safari 12 teda v súčasnosti nie je možné na portáli ZEP.DISIG.SK podpisovať dokumenty ani zobrazovať dokumenty po ich overení. Na vyriešení problému pracujeme a používateľom operačného systému macOS zatiaľ odporúčame použiť prehliadač Mozilla Firefox alebo Google Chrome.

Aplikácia pre eID verzia 2.0

Aplikácia pre eID verzia 2.0

Publikované:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nedávno sprístupnilo novú verziu "Aplikácie pre eID", ktorá bola v minulosti známa pod názvom "eID klient". Nová verzia priniesla o.i. aj nové umiestnenie PKCS#11 knižníc, cez ktoré aplikácia Web Signer pristupuje k certifikátom uloženým na eID karte. Používatelia portálu ZEP.DISIG.SK tak môžu byť po aktualizácii "Aplikácie pre eID" konfrontovaní s chybovým hlásením "Operácia zlyhala. Ak problém pretrváva, kontaktujte prosím technickú podporu prevádzkovateľa služby" pričom v detailoch chyby bude uvedený text "Zadaný modul sa nepodarilo nájsť". Pre odstránenie tohto problému stačí v aplikácii Web Signer opätovne zvoliť podpisový certifikát a tým sa zároveň aktualizuje aj cesta k PKCS#11 knižnici používanej aplikáciou.

Plná podpora prehliadača Microsoft Edge a anglická verzia portálu

Plná podpora prehliadača Microsoft Edge a anglická verzia portálu

Publikované:

Prehliadač Microsoft Edge priniesol vo verzii 40 dlho očakávanú podporu pre natívne rozšírenia a umožnil nám vytvoriť aj rozšírenie spolupracujúce s aplikáciou Disig Web Signer. Na portáli ZEP.DISIG.SK je vďaka tomu možné podpisovať dokumenty už aj v prehliadači Microsoft Edge. S inštaláciou rozšírenia Vám pomôže sprievodca inštaláciou.

Taktiež sme sprístupnili anglickú verziu portálu, čím sme reagovali na viaceré žiadosti našich zahraničných klientov.

Prehliadač Mozilla Firefox opäť podporovaný

Prehliadač Mozilla Firefox opäť podporovaný

Publikované:

Prehliadač Mozilla Firefox od verzie 52 nepodporuje JAVA modul potrebný pre aplikáciu Disig Web Signer. Nahradili sme ho preto vlastným rozšírením prehliadača, ktoré je možné nainštalovať pomocou sprievodcu inštaláciou. Na portáli ZEP.DISIG.SK je teda v prehliadači Mozilla Firefox opäť možné podpisovať dokumenty a zobrazovať dokumenty po ich overení.

Prehliadač Mozilla Firefox od verzie 52 nepodporuje zásuvný modul JAVA

Prehliadač Mozilla Firefox od verzie 52 nepodporuje zásuvný modul JAVA

Publikované:

Prehliadač Mozilla Firefox vo verzii 52 prestal podporovať zásuvné moduly využívajúce technológiu NPAPI, medzi ktoré patrí aj JAVA modul potrebný pre aplikáciu Disig Web Signer. V prehliadači Firefox teda v súčasnosti nie je možné na portáli ZEP.DISIG.SK podpisovať dokumenty ani zobrazovať dokumenty po ich overení. Na vyriešení problému pracujeme a používateľom prehliadača Mozilla Firefox zatiaľ odporúčame jedno z nasledujúcich riešení:

1 použiť prehliadač Firefox 52 vo verzii ESR, ktorá zásuvné moduly využívajúce technológiu NPAPI ešte stále podporuje
2 použiť iný prehliadač, napríklad Google Chrome, ktorý je tiež podporovaný na všetkých platformách

Koniec podpory viacstranových súborov typu GIF a TIF

Koniec podpory viacstranových súborov typu GIF a TIF

Publikované:

Portál ZEP.DISIG.SK doposiaľ poskytoval možnosť podpisovať aj viacstranové obrázkové formáty typu GIF a TIF. Podľa Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky 55/2014 Z. z. zo 4. marca 2014 je však pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci použiteľný len obrázkový formát typu PNG. Keďže niektoré podateľne v nedávnej dobe sprísnili kontroly formátu prijímaných dokumentov, rozhodli sme sa tiež prispôsobiť a všetky typy obrázkových formátov sú v súčasnosti na portáli ZEP.DISIG.SK konvertované do formátu PNG. Tento formát však dovoľuje uloženie len 1 obrázka (strany), čo znemožňuje automatickú konverziu viacstranových formátov GIF a TIF. Preto viacstranové obrázkové formáty TIF a GIF už nie sú portálom podporované a pokus o ich podpísanie skončí chybou. V prípade skenovaných dokumentov odporúčame používať iný formát, napríklad PDF.

Elektronický list Ježiškovi

Elektronický list Ježiškovi

Publikované:

Milí používatelia portálu ZEP.DISIG.SK. Napísali už vaše deti listy Ježiškovi? Chceli by ste im k ich tajnému želaniu pribaliť pod stromček aj darček od našej spoločnosti? Zapojte sa do súťaže Elektronický list Ježiškovi, ukážte nám kreativitu a tajné želania a vyhrajte pre ne jednu z 22 cien.

1 Už napísali vaše deti list Ježiškovi?
2 Odfoťte ich list, obrázky, kreatívne diela a pošlite nám ich.
3 Vložte ich do komentára na našej stránke na Facebooku a hrajte o Gogen Maxi prehrávač.
4 Pošlite nám ich podpísané pomocou eID na ZEP.DISIG.SK a hrajte o tablet NVIDIA SHIELD.
5 20 najkreatívnejších listov odmeníme špeciálnymi cenami.

Pred zapojením sa do súťaže sa nezabudnite oboznámiť so súťažnými podmienkami. Tešíme sa na všetky listy, ktoré môžete posielať do 15.12.2016 do 23:59 hod.

Aktualizácia: Výsledky súťaže sú zverejnené na portáli www.disig.sk.

Podporte ZEP.DISIG.SK Vaším hlasom na Cena Rádio Slovensko na ITAPA 2016

Podporte ZEP.DISIG.SK Vaším hlasom na Cena Rádio Slovensko na ITAPA 2016

Publikované:

V prestížnej súťaži Cena ITAPA 2016 organizátori ITAPA v spolupráci s RTVS nominovali do súťaže o špeciálnu Cenu Rádia Slovensko portál ZEP.DISIG.SK. V prípade, že si nájdete chvíľku času, podporte náš projekt Elektronický podpis pre každého Vaším hlasom na webe RTVS. Vážime si Vašu podporu a ďakujeme, že využívate naše služby.

Plná podpora európskych podpisov

Plná podpora európskych podpisov

Publikované:

Od 1.7.2016 začalo v členských krajinách EÚ platiť nariadenie eIDAS, ktoré upravuje legislatívne a technické pravidlá pre vytváranie a overovanie elektronických podpisov. Nový portál ZEP.DISIG.SK preto pridáva podporu pre vytváranie a overovanie európskych podpisov, no zároveň pre zachovanie spätnej kompatibility ponecháva aj možnosť práce so staršími slovenskými podpismi. Požadovaný mód práce portálu si volí používateľ na úvodnej stránke pri výbere dokumentu presunutím prepínača medzi možnosťami SK ZEP a eIDAS QES.

Viac informácií o legislatívnych rozdieloch medzi jednotlivými druhmi podpisov získate v sekcii Legislatíva. Technické rozdiely medzi starými ZEP-mi a novými QES-mi nájdete v sekcii O portáli.